پاسخگویی تلفنی از ساعت ۹ صبح الی ۹ شب
با ما تماس بگیرید : 09202541516 - 09364139191

شماره حساب های ما

بانک سامان

شماره کارت

0422 - 3078 - 8610 - 6219

شماره حساب

822-800-2048144-1

شماره شبا

IR070560082280002048144001

به نام خانم مرجان علیزاده